Bulunan Sonuçlar

Arama Kriteri
 

e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Nedir?

Serbest meslek mensupları, mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için e-ortamda belge düzenleyebilir, muhatabının talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilir, e-ortamda muhafaza ederek, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na e-ortamda, e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) olarak raporlayabilmektedir.

e-SMM Uygulaması, Serbest Meslek Makbuzunun, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak e-ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan uygulamalar bütünüdür. e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) nedir? sorusuna verilebilecek kısa yanıt, e-SMM’nin yeni bir belge türü olmayıp, kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahip olmasıdır.

e-SMM’nin, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) teknik kılavuzlarında yer alan format ve standartlara göre e-ortamda, elektronik sertifika ile imzalanarak düzenlenmesi ve GİB tarafından oluşturulan e-SMM Uygulaması aracılığı ile alıcısına iletilmesi, muhafazası ve ibraz edilmesi zorunludur. Elektronik Sertifika ile imzalama, e-SMM’nin nitelikli elektronik sertifika ile imzalanması veya mali mühür ile onaylanması demektir.

e-SMM Düzenlenmesi ve Teslimi

Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir. e-ortamda düzenlenen ve elektronik sertifika ile imzalanan e-SMM belgesinin, muhatabının talebi çerçevesinde ıslak imzalı kağıt çıktısı verilerek ya da e-ortamda iletilerek teslim edilmesi gerekmektedir.

e-SMM çıktısının ıslak imza ile imzalanması yerine, serbest meslek erbabının imzasının notere tasdik ettirilip, e-SMM üzerine atılacak ıslak imza yerine geçmek üzere, hazır imzalı olarak düzenlenip teslimi de mümkün olmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’den e-SMM izni alan mükelleflerin, e-SMM’yi e-ortamda muhafaza ve ibraz etmeleri gerekmektedir. Kendisine e-SMM düzenlenen mükelleflerin ise, teslim yöntemine göre e-SMM’nin kağıt çıktısını veya e-ortamdaki halini muhafaza ve talep edildiğinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

Düzenlenecek e-SMM’lerin, GİB sistemlerinden e-ortamda sorgulanması ve doğrulanmasına imkan vermek üzere; belgede karekoda veya barkoda yer verilmesi de zorunludur.

Aynı zamanda, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici cihazlardan, e-SMM’deki bilgileri de ihtiva eden e-SMM Bilgi Fişinin, düzenleyen tarafından imzalanarak müşteriye verilmesi halinde, söz konusu bilgi fişi nüshası da e-SMM’nin kağıt çıktısı yerine geçmektedir. Bu durum, SMM’nin, e-sertifika ile imzalanarak düzenlenmesi ve e-ortamda düzenleyicisi tarafından muhafaza edilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

e-SMM’de Bulunması Gereken Bilgiler nelerdir?

  1. Alınan paranın miktarı (varsa vergi tevkifatı tutarları ve KDV tutarları ayrıntılı olarak gösterilerek) yer alır.
  2. Belgenin düzenlenme tarihi ile saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı ve belge numarası yer alır.
  3. Müşterinin adı, soyadı veya unvanı, adresi, vergi mükellefi ise vergi dairesi, VKN Vergi Kimlik Numarası veya TCKN TC Kimlik Numarası yer alır.
  4. Serbest meslek erbabının; adı, soyadı, adresi, vergi dairesi, VKN Vergi Kimlik Numarası veya TCKN TC Kimlik Numarası yer alır.
  5. Mükelleflerin bu bilgilerine ek olarak, ihtiyaçlar doğrultusunda farklı bilgilere de yer verilebilmektedir.

Sizi arayalım

 E-fatura,E-arşiv,E-İrsaliye,E-SMM 2022 'e kadar ücretsiz.
Hizmetlerimizle ilgili daha detaylı bilgi almak ve ihtiyaçlarınıza en uygun - en ekonomik çözümü bulmak için talep formunu doldurabilirsiniz.

how to stop spam